We hebben een 'breuk-tafel' in het systeem staan. Hierop worden drankjes aangeslagen die bijvoorbeeld zijn gevallen. Zou fijn zijn als je uit kan zetten dat de producten die op deze tafel worden aangeslagen naar de barprinter of keukenprinter worden gestuurd. Anders ontstaat er verwarring, de bar denkt dat ze een biertje moeten tappen terwijl het eigenlijk al om een eerder gevallen biertje gaat.